Kamera samojezdna


...

 

 

 

 

POGOTOWIE KANALIZACYJNE, WUKO, KAMERY DO KANALIZACJI.


Dysponujemy w naszej ofercie kamerą samojezdną, dzięki której możemy sprawdzić spadki w kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej. Przenośny system wideo inspekcji RTE 70/800, przeznaczony jest do kontroli stanu drożności rur i kanałów z wykorzystaniem kamery wysokiej rozdzielczości. Pozwala on na szybkie wykrycie i rejestrację obrazów przeszkód, zatorów, pęknięć oraz innych uszkodzeń powstałych w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych itp. System umożliwia nakładanie na zapisywany i wyświetlany na monitorze obraz, opisów pozwalających na szybką identyfikację badanego obszaru wraz z jednoczesnym zapisem odległości (metry) przebytej przez sondę oraz nachylenie badanego odcinka kanału w postaci wykresu spadków. Kamera posiada system automatycznego poziomowania w obu osiach oraz system nazywany UPC (kamera może przyjmować pozycję poziomą względem ziemi bez względu na przechylenie wózka). Archiwizacja inspekcji wykonywana jest na komputerz  (pulpicie sterowniczym). Obraz z prac na kanale może być nagrany na płytę Pendrive, do filmu można dołączyć wydruk spadków oraz raport z wyglądu kanału.

 

Zapraszami Państwa do skorzystania z naszych usług.

Inspekcja kanalizacji kamerą samojezdną

Inspekcja kanalizacji sanitarnej, pod kątem pomiaru spadku, czystości kanału, prawidłowości wykonania.

Inspekcja kamerą samojezdną kanalizacji sanitarnej, deszczowej itp. Pomiar spadków (w formie wykresu), stan kanału (obrotowa soczewka pozwalająca sprawdzić stan rur) itp.
Profesjonalne kamerowanie kanałów kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technicznej.
Przykładowy obraz z kamery . Przykanalik, kanał, studnia.

POGOTOWIEKANALIZACYJNE 24/7

KRECIK Spółka Cywilna

Inspekcja kanalizacji deszcowej  o  średnicy 400. kamerą saojezdną. www.kanalizacja-krecik-lublin.pl

POGOTOWIEKANALIZACYJNE 24/7

KRECIK Spółka Cywilna

Inspekcja kanalizacji deszcowej o średnicy 400. kamerą saojezdną. www.kanalizacja-krecik-lublin.pl

POGOTOWIEKANALIZACYJNE 24/7

KRECIK Spółka Cywilna

Firma KRECIK Spółka Cywilna www.kanalizacja-krecik-lublin.pl Przedstawiamy nagranie dokonane kamerą samojezdną z wyczyszczonej kanalizacji deszczowej o średnicy 400.