Czyszczenie przepustów drogowych


Zajmujemy się również czyszczeniem przepustów drogowych. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych... 

 

Przepusty drogowe o srednicy 400
Przepusty drogowe o srednicy 400

 

 

Przepust drogowy o srednicy 800
Przepust drogowy o srednicy 800

:-)

 

Cyszczenie przepustu drogowego metodą hydrodynamiczną.